روش های مبارزه با علف هرز - تلاش سبز

440

برنامه شماره 1153 تلاش سبز - پخش از شبکه خراسان رضوی: 12/اردیبهشت/98 - در این برنامه به مزارع کشاورزی شهرستان نیشابور سفر می کنیم و به همراه کارشناسان زراعت و حفظ نباتات، با روش های مبارزه با علف های هرز آشنا می شویم. تهیه کننده: امیر عرفانیان - کارگردان و نویسنده: سوسن صوفیان - تصویربردار: مسعود مهاجران - دستیار تهیه و تدوینگر: سیدمصطفی یوسف زاده - گوینده: فرشته زنجانی - مجری طرح: شرکت رسانه سبز. نشانی: www.ResaneSabz.it کانال تلگرامی: ResaneSabz@

رسانه سبز
رسانه سبز 152 دنبال کننده