نگاهی کوتاه به اخموترین طنزنویس ایران!

25
خبرگزاری ایسنا 703 دنبال‌ کننده

نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویی از مهرماه ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ با مشارکت دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی برگزار می‌شود. طی مراسمی که به عنوان یکی از رویدادهای پانزده‌گانه نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویی در دانشگاه الزهراء تهزان برگزار شد، از ناصر فیض - شاعر طنزپرداز - تجلیل به عمل آمد. این ویدیو حاصل ذوق فرزین پورمحبی - طنزنویس و از همکاران ایسنا - است.

pixel