ورود انسان به داخل یک رآکتور هسته ای - خیلی خطرناکه

794

داخل رآکتور هسته ای چگونه است؟ یک رآکتور هسته ای از داخل چگونه کار میکند؟ یک رآکتور هسته ای چقدر عمق دارد؟ در این ویدیو یک انسان قبل از شروع به کار رآکتور وارد آن میشود. واقعا عجیبه دانشجوکیت شمارا برای تحقق ایده هایتان حمایت می کند. https://Daneshjookit.com آموزش در دیجی اسپارک http://Digispark.ir

گروه دانشجو کیت
گروه دانشجو کیت 1.9 هزار دنبال کننده