تصادف دراماتیک ورشتپن، فتل و رایکونن در استارت سنگاپور

2,038

فرمول یک ایران - در استارت مسابقه امروز سنگاپور 2017 برخورد مکس ورشتپن و کیمی رایکونن و فتل باعث بیرون رفتن این سه نفر از مسابقه در دور اول شد. تصادفی که شاید یکی از دراماتیک ترین لحظات فرمول یک امسال باشد. با ما باشید F1IRAN.COM

pixel