آشنایی با تریاژ و مراحل آن

560

در این فیلم آموزشی که برگرفته از دوره آموزشی جرم شناسی در ویندوز یا FOR500 می باشد به آشنایی با Triage Acquisition و مراحل آن می پردازیم. : یکی از مباحث مهم و اساسی این خواهد بود که همیشه در مواقع برخورد با حادثه دارای یک اضطرار و یا همان triage هستیم. شخص First Responder می بایست به این موضوع آگاه باشد و این اطلاع کمک خواهد نمود که در مواجه با حادثه Incident داده هایی ضروری را استخراج نماید.

esecurity.ir
esecurity.ir 395 دنبال کننده