تینگا تینگا - چرا کرم اینقدر آهسته حرکت می کنه؟

106
آفرینش 11.9 هزار دنبال‌ کننده
تینگا تینگا یک سرزمین سبز و عجیب و غریب است. تقریباً بیشتر حیوانات این سرزمین همه باهم دوست هستند. با اینکه در واقعیت، بعضی از آنها غذای حیوانات دیگر هستند. یک میمون قرمز، همۀ داستان‌ها را برای ما تعریف می‌کند.
آفرینش 11.9 هزار دنبال کننده
pixel