آشنایی با انواع تومورها

2,110

یکی از مهمترین مباحثی که در کمپین به آنها اشاره خواهیم داشت ، آشنایی با انواع تومورهاست، تومورهای خوش خیم و تومورهای بدخیم. برای ثبت نام در کمپین به سایت pinkcinere.com مراجعه کنید.

سینره
سینره 117 دنبال کننده