اعتراض برخی خانواده های مدافع حرم به احمدی نژاد و توهین همراه اوبه جوانان

1,004
این امامنا؟؟ 18 دنبال‌ کننده

هنگام حضور در مزار شهدای بهشت زهرا تهران توهین همراه احمدی نژاد به جوانان : شما قیم آقا هستید؟ شما سربازای آقا هستید که کشور را دادید به انگلیسی ها

pixel