کنگره دندانپزشکی مدرن در باکو

267

کلینیک مدرن با مدیریت جناب آقای بابک مسلمی سمپوزیوم بسیار با شکوهی را در کشور آذربایجان در شهر باکو برگزار کرد. خانم دکتر قربانی مدیر اجرایی این سمپوزیوم بودند. در این ویدیو به طور کامل در مورد این سمپوزیوم و اهداف آن توضیح داده شده است. https://dmcc.pro/symposium-news-of-modern-clinic/