قسمت 28 برنامه «ایران شهر» از شبکه جهانی جام جم

321

میهمان هفته: دکتر علیرضا رستگار پناه، تخصص: سرپرست تیم تحقیقاتی توانبخشی به وسیله ربات در یکی از بیمارستانهای انگلیس، فوق لیسانس مهندسی پزشکی- دکترا استفاده از ربات ها برای معلولین-مبتکر-محقق ارشد و استادیار دانشگاه UCL انگلیس. برنامه ایران شهر تهیه و تولید شبکه جهانی جام جم از لندن، تهیه کننده: علی اصغر نوری، موضوع روانشناسی هفته: خلأ عاطفی و عوامل و اثرات آن در زندگی