تست عایق بودن کلاه ایمنی بر پایه استاندارد ANSI

730

در این ویدیو با تست عایق بودن کلاه ایمنی بر پایه استاندارد ANSI آشنا می شویم | ایکهربا | سامانه تجهیزات صنعت برق ایران| ................................... ekahroba.ir ..................................