کلیپ کتاب امیر من: عزت دارد حسین!

212

عزت دارد حسین! اگر دنبال یار می فرستد، دنبال زهیر... اگر با حر صحبت می کند تا راه را باز کند.. اگر با عمرسعد سخن می گوید... اگر از صبح تا عصرِ عاشورا صدا بلند می کند: -هل من ناصر ینصرنی! می خواهد کسی نباشد که دلش عزت بخواهد و از سایه ی عزت حسینی محروم شود! #امیر_من #نرجس_شکوریان_فرد #محرم #عاشورا #کربلا #اربعین #عهد_مانا #نمکتاب #کتاب_بخوانیم #کتاب_خوب_بخوانیم

نمکتاب 102 دنبال کننده
دل - فصل 1 قسمت 5
%81
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 53 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 5
pixel