دیدار چند تن از ورزشکاران با رهبر انقلاب

2,820
سجاد مردانی ملی پوش المپیکی تکواندو کشورمان روز گذشته همراه دیگر ورزشکاران المپیکی ایران با رهبر انقلاب دیدار کردند- سجاد مردانی: رهبری در این دیدار ما را مورد لطف قرار داده و دعای خیر خود را بدرقه راه ما در المپیک کردند.
pixel