از نسل قاسم ، حضور نوجوانان در پیاده روی اربعین حسینی

5,534

از نسل قاسم ، تصاویری از حضور نوجوانان در پیاده روی اربعین حسینی