طوطی‌ماهی آفتابگردان: Chlorurus sordidus

31

طوطی‌ماهی آفتابگردان (Chlorurus sordidus)، از طوطی‌ماهیان ایران در خلیج فارس و دریای عمان است.این ماهی تنوع رنگی بسیار زیادی دارد و همچنین در دوره‌های مختلف سن خود نیز تغییر رنگ دارد. طول آن ممکن است به 40 سانتیمتر برسد. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/Fishbase2018(1-97)/species/persiangulf_gulf_of_oman/Chlorurus-sordidus.html

pixel