تیزر تلویزیونی نمایشگاه فناوری و نوآوری اینوتكس 2016

281

نمایشگاه اینوتکس 2016، به همت پارك فناوری پردیس از 2 تا 5 خردادماه 95 در محل نمایشگاه بین المللی تهران سالن خلیج فارس برگزار خواهد شد