بهترین زبان های برنامه نویسی سال 2019

3,266
بهترین زبان های برنامه نویسی سال 2019 و ده زبان برنامه نویسی برای یادگیری در سال 2019 - 10 زبان برنامه نویسی برای یادگیری در سال 2019 - برای دیدن ادامه به سایت avasam.ir/post/87 مراجعه کنید .
زنده
فینال مسابقات فیفا ۲۰ آپارات گیم با گزارش سرهنگ علیفر
pixel