آموزش پایتون - جلسه دوازدهم : معرفی لیستها در زبان برنامه نویسی پایتون

356

در ادامه دوره آموزش به بررسی لیستها در زبان برنامه نویسی پایتون می پردازیم، همانطور که می دانید تعداد دادها در برنامه های کاربردی بالا بوده و برای نگهداری آنها به صورت موقت نیاز به فضای زیادی داریم ، یکی از ساختارهایی که می تواند این کار را برای ما انجام دهد لیستها هستند، هر لیست در زبان پایتون می تواند انواع داده ها را کنار هم نگداری کند و برای هر خانه خود یک شماره(اندیس) اختصاص می دهد. آکادمی آنلاین درسمن https://darsman.com