نکته تستی ریاضی 2 تجربی مبحث فرمول‌ها و خواص لگاریتم

291

در این ویدئو در یک تست با مبحث فرمول‌ها و خواص لگاریتم از مباحث ریاضی 2 تجربی آشنا می‌شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون هفدهم اسفند کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، رضا پورحسینی، مدرس ریاضی مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می‌کند.