محمدرضا گلزار: بهتان برنخورد! من از همه آدمها بیشتر ذکر گفتم و دعا خوانده ام

42,636

علیه السلام نیستم و داستان جدید شروع نکنید

ریتم زندگی 24.8 هزار دنبال کننده
filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel