تهدید کردن مسئولین استانی و شهری توسط مردم سراوان

252
252 بازدید
اشتراک گذاری
مردم سراوان طی گزارش مردمی دیدبهتر... تمامی مسئولین شهر و استانی را تهدید کردن، آیا نمایندگان مجلس شهرستان رشت مقصر اصلی هستند/یاشهرداری رشت؟
pixel