هدیه اول شرکت کنندگان کارگاه روانشناسی فروش

298

این ویدیو متعلق به شرکت کنندگان کارگاه روانشناسی فروش علی میرصادقی است.ما همیشه پس از همایش ها و کارگاه ها سعی میکنیم ارتباطمان را با مخاطبین حفظ کنیم و با ویدیوهای اختصاصی سعی در تاثیرگذاری بیشتر همایش ها و کارگاه داریم. در صورت تمایل برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این کارگاه عدد 888 را به 3000909030 پیامک کنید.

pixel