هنر گمراه سازی

27
سخنران: آپولو رابینز (Apollo Robbins) آپولو Robbins یک استاد مدرن تردستی است. او به عنوان شخصیتی سرگرم کننده، سخنران در تلویزیون و همچنین بنیانگذار شرکت Whizmob فعالیت می کند. همچنین با دانشگاهیان همکاری کرده است و یکی از نویسندگان مقاله ۲۰۱۱ است . جالب است بدانید که در محافل جادویی، رابینز به عنوان نوعی افسانه در نظر گرفته می شود!
pixel