تماشای دیزنی لند زیبای شانگهای

82

دیزنی لند شانگهای رویاهای شما را به حقیقت پیوند می‌زند. شما میتوانید در این پارک فوق العاده تفریح‌هایی در دل طبیعت را همراه فرزندان خود تجربه کنید.

pixel