من ضعیف هستم اما بدون قدرتم داره برمیگرده

106

انگیزه ات رو از دست دادی ببین ، امیدت رو از دست دادی ببین ، ایمان و باورت برگشتنیه ! باور داشته باش. با ما در اینستاگرام همراه باشید : mrangizeh@