معرفی كارگاه علم تمرین (بسیار متفاوت)

1,735
این شركت هم در بخش آموزش علوم ورزشی و هم در ارائه خدمات آموزشی ورزشی مانند تدریس رشته های رزمی و دفاع شخصی ،آمادگی جسمانی ،بدنسازی و حركت اصلاحی فعال می باشد
artinsport 56 دنبال کننده
pixel