ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

سختی سنج پرتابل کوپا - آموزش سرویس پرتابگر

855
سختی سنج پرتابل کوپا Portable Hardness Tester D06 سختی سنجی غیر مخرب بر اساس روش لیب و طبق استاندارد ASTM A956-96 را فراهم می آورد. به هنگام سختی سنجی فلزات آلوده به ذرات فلزی، دوده ها، مواد روغنی و ... به دلیل تماس نوک پرتابگر و پرتابه با سطح جسم و مکشی كه در هنگام برگشت پرتابه ایجاد می شود، آلودگی‎ها وارد لوله پرتابگر سختی سنج می شود. بنابراین بهتر است هر چند وقت یكبار درون لوله پرتابگرها شستشو داده شود www.koopaco.com info@koopaco.com تلفن: 01133366282.
pixel