کارگزاری مبین سرمایه ## ده دقیقه تکنیکال _ قسمت 391

1,728

آموزش تحلیل تکنیکال: امواج الیوت (قسمت چهل و دوم) *** مدرس: مهندس احسان کامیابی شامل: * صفت موج ها

pixel