پرستوبازى مردان نظام؛بازى هوس؟! یا بازى سیاست؟!!

271

این روزها واژه ى "پرستو"را زیاد مى شنویم.زنان اغواگرى كه توسط نهادهاى امنیتى سر راه مردان سیاست قرار مى گیرند.در این برنامه نگاهى داریم به این بحث این روزهاى ایران.با ما همراه باشید.

بهترین ها
بهترین ها 311 دنبال کننده