"ایران و القاعده همکاری می کردند". واقعا؟

452
باشگاه اندیشه 91 دنبال‌ کننده
"ایران و القاعده همکاری می کردند". واقعا؟ در یک دقیقه ، درستی یا نادرستی این گفته را مشاهده کنید!
pixel