گیت فروشگاهی ، دزدگیر لباس

858
گیت فروشگاهی با فرکانس پنجاه و هشت کیلوهرتز برای مجموعه ارزان فروشی حکیمیه واقع در تهران برای عرض دهانه در صد و بیست سانت با آنتن آلوکالر و باکس سیگما همراه با تگ مثلثی. توسط همکار محترم مجموعه فعال در شرق تهران. انجام پخش و ارائهگیت فروشگاهی و صندوق مکانیزه و نرم افزار مالیاتی خدمت تمامی همکاران محترم و اعطای نمایندگی در سراسر ایران
pixel