جمله سال 92 - استودیو فریم

139

این پروژه مربوط به انتخاب مهمترین جمله رهبر انقلاب در سال 1392 است که توسط استودیو فریم تولید گردید. www.StudioFrame.ir