11 مرداد ماه و برنامه ونوس با حضور دکتر سرکشیک زاده

188

برنامه ونوس شبکه یک 11 مرداد میزبان دکتر سید هادی سرکشیک زاده بود تا با اشاره به پیش بینی های دکتر سرکشیک زاده از فضای طرح سوالات کنکور 96 ، به تطبیق آن با سوالات آزمون سراسری 96 ، بار دیگر توانایی خود در پیش بینی سوالات درا به همگان نشان دهد