بازدید روحانی از بیت امام خمینی(ره) در نجف اشرف

3,172

بازدید رئیس جمهور از بیت تاریخی امام خمینی(ره) در نجف اشرف

کلاکت
کلاکت 10.5 هزار دنبال کننده