عزاداری جوانان عربستانی در کنار بقیع-ایام فاطمیه

519
پس از ده ها سال بالاخره بغض عربستان شکست؛ عزاداری جوانان عربستانی کنار قبرستان بقیع در ایام فاطمیه رد شبهات وهابیت: Valiasr-aj.com
pixel