کارگزاری مبین سرمایه ## ده دقیقه تکنیکال _ قسمت 311

3,394

آموزش تحلیل تکنیکال: پرایس اکشن (قسمت شصت و سوم) *** مدرس: مهندس احسان کامیابی/ شامل: * تکنیک های ورود کم ریسک