SketchAR از شما یک نقاش می سازد

824
دنیای مجازی-VIrtual WOrld 2.2 هزار دنبال‌ کننده
824 بازدید
اشتراک گذاری
بسیاری از نقاشان با ترسیم از روی مدل و کپی مخالفند و آن را تقلب می دانند. آن ها ادعا می کنند این کار به شما در یادگرفتن نقاشی کمکی نمی کند. با این حال من متفاوت فکر می کنم. بهترین راه برای یادگرفتن نقاشی و طراحی تمرین کردن است. حتی اگر از میز نور یا پروژکتورهای کمکی استفاده کنید.
دنیای مجازی-VIrtual WOrld 2.2 هزار دنبال کننده

لپ لپ

3 سال پیش
چه باحال برنامه هست
pixel