خدا پشت خط!!

245

وقتی داری ظرف میشوری و دستات کثیفه و یه دفعه گوشیت زنگ بخوره... سریع دستاتو نمیشوری بری گوشیتو جواب بدی؟! پس چرا وقتی خدا زنگ میزنه سریع جواب نمیدی؟!

پشتیبان من 26 دنبال کننده
pixel