گرزه مار دو متری در ساختمان محیط بانی قره بوق- حیات وحش ایران

12,284

گرزه مار دو متری که به طبقه پایین ساختمان محیط بانی قره بوق انگوران آمده بود، با تلاش محیط بانان منطقه به جای امن منتقل شد.