خاطره اول، همراه با مهندس صفوی نژاد

1,195
همراه اول
همراه اول 1.8 هزاردنبال‌ کننده

مدیرکل تضمین کیفیت همراه اول

همراه اول
همراه اول 1.8 هزار دنبال کننده