تفاهمنامه دو نهاد برای رونق تولید

38

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، این دو نهاد برای کمک به بخش تولید وارد عرصه کاروزار مشترک شده اند. تفاهمنامه همکاری جهاد دانشگاهی و ستاد اجرایی در زمینه ساخت تجهیزات صنعت نفت و نیز بخش کشاورزی امضا شد.