محاکمه 2 مرد پلید که دختران را با تست بازیگری تسلیم خود می کردند

1,246

عاملان آزار و اذیت زنان جوان در پوشش تست بازیگری برای تهیه فیلم‌های تبلیغاتی که از طریق ایسنتاگرام بود با حضور در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند.

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 30.2 هزار دنبال کننده