بر بنیان دانش شرکت تولید دارو گیاهی با استفاده از فناوری دانش بنیان

519

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)

قانون مورفی
%68
کارگردان: رامبد جوان مدت زمان: یک ساعت و 38 دقیقه
قانون مورفی