ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

دولت جوان و مومن انقلابی

491
---- استاد مهدی امینی رئیس اندیشکده راهبردی فتح سایت اندیشکده راهبردی فتح: www.andishkadefath.ir تنها کانال رسمی اندیشکده فتح در تلگرام و ایتا و روبیکا: @mastermahdiamini
pixel