لحظه تیرباران شخصیتی شدن داریوش ارجمند توسط افخمی در آنتن زنده

22,960
بهروز افخمی: هیچ بازیگر حق ندارد به اندازه من یا بیشتر از من دستمزد بگیرد، هر کس بیشتر بخواهد مجازاتش اخراج است
ریتم زندگی 26 هزار دنبال کننده
filimo
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
گودال، یکی از خطرناک ترین محله های استانبول، توسط خانواده کوکووا اداره می شود. اگرچه آنها با جرم ارتباط نزدیکی دارند، اما خانواده قوانین خاص خود را دارد. یکی از این قوانین ...
pixel