لحظه تیرباران شخصیتی شدن داریوش ارجمند توسط افخمی در آنتن زنده

22,961
بهروز افخمی: هیچ بازیگر حق ندارد به اندازه من یا بیشتر از من دستمزد بگیرد، هر کس بیشتر بخواهد مجازاتش اخراج است
ریتم زندگی 26 هزار دنبال کننده
pixel