لحظه تیرباران شخصیتی شدن داریوش ارجمند توسط افخمی در آنتن زنده

21,974
ریتم زندگی
ریتم زندگی 14 هزاردنبال‌ کننده

بهروز افخمی: هیچ بازیگر حق ندارد به اندازه من یا بیشتر از من دستمزد بگیرد، هر کس بیشتر بخواهد مجازاتش اخراج است

ریتم زندگی
ریتم زندگی 14 هزار دنبال کننده