کتابهای خریداری شده در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان، آذر1397

156
این کلیپ کوتاه فهرست کتابهای تازه خریداری شده کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان در حوزه دامپزشکی را به تصویر می کشد. این فعالیت زیر نظر سرکار خانم گوهر طحان لتیبار (مسئول بخش سفارشات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان) و توسط سرکار خانم عاطفه فولادیان (دانشجوی کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان) برای درس کارآموزی به سرپرستی سرکار خانم دکتر مریم صابری(عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان) تهیه و تدوین شده است.
pixel