پدیده ی شیمیایی

78
کارگردان:آرمان اکبری / نویسنده:آرمان اکبری / فیلم بردار:آرمان اکبری و مریم قاسمپور / تدوین گر:آرمان اکبری / بازیگران:آب/لیوان/قرص جوشان/نسکافه / شهر:تهران / پایه:هفتم
pixel