پایش - ۴ تیر ۱۳۹۸

160

برنامه پایش تهیه شده در گروه اقتصاد شبکه یک سیما و با رویکرد بررسی مسائل اقتصادی کشور کار خود را در این شبکه آغاز کرده است. پایش به علت بررسی مسائل اقتصادی به صورت قابل درک برای مخاطبان، به برنامه ای تاثیر گذار تبدیل شده است. از جمله موضوعات مطرح شده در برنامه پایش می توان به مسئله اشتغال، بیکاری، تورم، نقدینگی، کارآفرینی، قیمت گذاری خودرو، مسکن، نرخ ارز و بررسی جدیدترین اخبار، اشاره کرد که با حضور فعالان اقتصادی کشور بررسی می شود. برنامه پایش یکشنبه شب ها و معمولا در دو بخش با اجرای مرتضی حیدری به روی آ

مجله ویدیویی چنگ
مجله ویدیویی چنگ 7.2 هزار دنبال کننده