واکنش نیما کرمی به سکته همزمان مفسدان اقتصادی

3,381
کلاکت
کلاکت 10.9 هزار دنبال کننده