واکنش نیما کرمی به سکته همزمان مفسدان اقتصادی

3,433
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده
کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده